صندوق حساب من

 • 2022-09-6

انتقال پول یک سرویس رایگان است که به شما امکان می دهد پول را بین حساب های خود و از موسسات مالی خارج کنید.

انتقال سیم

همان روز کاری

انتقال سیمی انتقال الکترونیکی پول بین حساب ها از جمله حساب های موسسات مالی مختلف است.

انتقال یک حساب کاربری

10 + روز کاری

انتقال یک حساب به سادگی به معنای انتقال تمام دارایی های شما (پول نقد و اوراق بهادار) از یک موسسه مالی خارجی به تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی است.

واریز چک

تا پنج روز کاری

را انتخاب کنید از دو راه مناسب برای واریز چک به حساب کاربری خود: توسط تلفن همراه سپرده چک 2 با استفاده از الکترونیکی ما*تجارت نرم افزار تلفن همراه و یا از طریق پست.

انتقال پول

انتقال پول یک سرویس اینترنتی رایگان است که اجازه می دهد تا شما را به حرکت پول بین الکترونیکی خود را*تجارت و/یا مورگان استنلی حساب های بانکی خصوصی و از موسسات مالی خارج. ساده است, راحت, و 100 درصد توسط ضمانت حفاظت کامل تجارت الکترونیکی منحصر به فرد ما محافظت می شود.

 1. حساب های مناسب را از انتخاب کنید از جانب و به منوها و مبلغ انتقال خود را وارد کنید.

در دسترس بودن وجوه

نوع سپرده بودجه موجود
از حساب خارجی گرفته تا تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی سومین روز کاری پس از درخواست انتقال پول در صورت ارسال قبل از ساعت 4 بعد از ظهر وارد می شود
از حساب خارجی گرفته تا کارگزاری تجارت الکترونیکی روز کسب و کار سوم پس از درخواست انتقال پول وارد شده است اگر قبل از ارسال 4 بعد از ظهر همکاران بر اساس حقوق صاحبان سهام پاک در الکترونیکی خود را*حساب کارگزاری تجارت, برخی یا همه از وجوه ممکن است برای سرمایه گذاری بلافاصله در دسترس باشد.
از تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی گرفته تا کارگزاری تجارت الکترونیکی بلافاصله
از کارگزاری تجارت الکترونیکی گرفته تا تجارت الکترونیکی یا ممنوعیت خصوصی مورگان استنلی بلافاصله
از تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی گرفته تا تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی بلافاصله
از کارگزاری الکترونیکی * تجارت گرفته تا کارگزاری الکترونیکی * تجارت بلافاصله
از کارگزاری تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی گرفته تا تجارت الکترونیکی ایرا بلافاصله
از تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی گرفته تا یک حساب خارجی با موسسه خارجی که وجوه را به او منتقل می کنید تماس بگیرید.

وضعیت درخواست خود را در فعالیت انتقال بررسی کنید. همچنین از طریق هشدارها به روزرسانی ها را دریافت خواهید کرد.

انتقال سیم

انتقال سیم انتقال الکترونیکی پول بین حساب ها از جمله حساب ها در موسسات مالی مختلف است. انتقال سیم سریع و بسیار امن است.

پول را به حساب اوراق بهادار تجارت الکترونیکی خود وصل کنید:

 1. فرم انتقال سیم اوراق بهادار تجارت الکترونیکی ما را تکمیل و چاپ کنید. r
 2. فرم تکمیل شده را به موسسه مالی دیگر خود ارسال کنید و از او بخواهید وجوه خود را به اوراق بهادار تجارت الکترونیکی وصل کند.

دریافت اطلاعات موسسه:

الکترونیکی * اوراق بهادار تجارت صادرکننده صندوق پستی 484 جرسی سیتی, نیوجرسی 07303-0484 ابا شماره مسیریابی: 056073573

اطلاعات شما:

 • مبلغی که می خواهید سیم کشی کنید
 • شماره حساب اوراق بهادار هشت رقمی شما. (شماره حساب شما را می توان در صفحه نمایش کامل پیدا شده است زمانی که شما برای اولین بار در ورود.)
 • نام و نشانی شما

پول را به حساب بانکی خصوصی مورگان استنلی خود وصل کنید:

 1. فرم انتقال سیم بانک خصوصی مورگان استنلی را تکمیل و چاپ کنید.
 2. فرم تکمیل شده را به موسسه مالی دیگر خود ارسال کنید و از او بخواهید وجوه خود را به بانک خصوصی مورگان استنلی وصل کند.

دریافت اطلاعات موسسه:

مورگان استنلی بانک خصوصی صندوق پستی 484 جرسی سیتی, نیوجرسی 07303-0484 ابا شماره مسیریابی: 256072691

اطلاعات شما:

 • مبلغی که می خواهید سیم کشی کنید
 • شماره حساب (اگر حساب جدید است از شماره امنیت اجتماعی خود استفاده کنید)
 • نام, نشانی, و شماره تلفن دارنده حساب اصلی

اگر موسسه مالی شما در خارج از ایالات متحده واقع شده است

دریافت اطلاعات موسسه:

بانک ولز فارگو 420 خیابان مونتگومری سانفرانسیسکو 94104

کد سویفت: بانک جهانی 6 به نفع: الکترونیکی * اوراق بهادار تجارت ابا شماره مسیریابی: 056073573

اطلاعات شما:

 • مبلغی که می خواهید به دلار سیم کشی کنید
 • شماره حساب اوراق بهادار الکترونیکی هشت رقمی شما
 • نام و نشانی شما

در دسترس بودن وجوه

همان روز کاری اگر قبل از ساعت 6 بعد از ظهر دریافت شود

وضعیت درخواست خود را در فعالیت انتقال بررسی کنید. همچنین از طریق هشدارها به روزرسانی ها را دریافت خواهید کرد.

انتقال یک حساب کاربری

انتقال یک حساب به سادگی به معنای انتقال تمام پول نقد یا اوراق بهادار خود از یک موسسه مالی خارجی به تجارت الکترونیکی از مورگان استنلی است. تحکیم دارایی های زندگی خود را ساده و مدیریت امور مالی خود را بسیار ساده تر با ارزش, ابزار, و راهنمایی الکترونیکی*تجارت فراهم می کند.

توجه: این گزینه فقط برای تامین مالی حساب های کارگزاری در دسترس است.

وارد سیستم شوید و از ویژگی انتقال سریع حساب ما برای سریعترین تحویل استفاده کنید. این شما را گام به گام از طریق فرایند راهنمایی می کند.

شما می خواهید اطلاعات زیر را از بیانیه ماهانه خود مفید داشته باشید:

 • نام موسسه مالی تحویل دهنده
 • شماره حساب شما در این موسسه مالی
 • ثبت نام (مالکیت حساب)

اگر ترجیح می دهید یا در حال تغییر ثبت نام حساب هستید می توانید فرم انتقال حساب کاغذی ما را تکمیل کرده و به نشانی ارسال کنید.

در دسترس بودن وجوه

الکترونیکی

10 + روز کاری

وضعیت درخواست خود را در فعالیت انتقال بررسی کنید. همچنین از طریق هشدارها به روزرسانی ها را دریافت خواهید کرد.

به دلیل کووید-19 ممکن است پردازش سپرده ها از طریق پست با تاخیر انجام شود. برای راحتی, توصیه می کنیم با استفاده از الکترونیکی*تجارت موبایل چک ویژگی سپرده.

واریز چک

از بین دو روش مناسب برای واریز چک به بانک خصوصی مورگان استنلی یا حساب کارگزاری اوراق بهادار تجارت*تجارت خود را انتخاب کنید.

واریز چک موبایل

با استفاده از الکترونیکی*تجارت نرم افزار تلفن همراه به صورت امن چک واریز به طور مستقیم به حساب کاربری خود. 2

 • راه اندازی الکترونیکی*تجارت موبایل و رفتن به چک سپرده
 • مقدار را وارد کنید و حساب خود را انتخاب کنید
 • پشت چک را امضا کنید و "برای سپرده الکترونیکی فقط در تجارت الکترونیکی" بالاتر از تایید خود در مورد کلیه چک های واریز شده از طریق سرویس برای حساب های اوراق بهادار الکترونیکی خود بنویسید و "برای سپرده الکترونیکی فقط در بانک خصوصی مورگان استنلی "را بالاتر از تایید خود در مورد کلیه چک های واریز شده از طریق سرویس برای حساب های بانکی خصوصی مورگان استنلی خود علامت گذاری کنید.
 • ضربه محکم و ناگهانی یک عکس از جلو و پشت چک تایید خود را
 • شیر ارسال را به سپرده خود را

دانلود الکترونیکی * تجارت موبایل

Download from the Apple App Store Get it on Google Play

ایمیل چک

برای چک های قابل پرداخت به تجارت الکترونیکی یا بانک خصوصی مورگان استنلی:

 • شماره حساب هشت رقمی یا ده رقمی خود را روی خط یادداشت بنویسید.
 • پشت چک را امضا کنید و "فقط برای واریز به [شماره حساب]" را در کنار یا مستقیما زیر امضای خود بنویسید.
 • ضمیمه یک لغزش سپرده (اگر شما یک)

برای چک های قابل پرداخت به شما:

 • پشت چک را امضا کنید و "فقط برای واریز به [شماره حساب]" را در کنار یا مستقیما زیر امضای خود بنویسید.
 • ضمیمه یک لغزش سپرده (اگر شما یک)

توجه: نام دریافت کننده باید با نام مالک حساب در حساب مطابقت داشته باشد تا سپرده پردازش شود

سپرده های کارگزاری خود را به ایمیل ارسال کنید:

پست الکترونیکی به طور منظم ایالات متحده * اوراق بهادار تجارت ال سی صندوق پستی 484 جرسی سیتی, نیوجرسی 07303-0484

شبانه ایمیل الکترونیکی * اوراق بهادار تجارت ال سی هاربرساید 2 200 خیابان هادسون, مجموعه 501 شهر جرسی, نیوجرسی 07311-1113

ایمیل سپرده های بانکی خود را به:

به طور منظم ایمیل ایالات متحده مورگان استنلی بانک خصوصی توجه: عملیات سپرده صندوق پستی 484 جرسی سیتی, نیوجرسی 07303-0484

شبانه ایمیل مورگان استنلی بانک خصوصی هاربرساید 2 200 خیابان هادسون, مجموعه 501 شهر جرسی, نیوجرسی 07311-1113

در دسترس بودن وجوه

وجوه واریز شده به حساب کارگزاری شما در چهارمین روز کاری پس از تاریخ واریز (اقلام دریافت شده قبل از ساعت 4 بعد از ظهر) برای سرمایه گذاری یا برداشت در دسترس خواهد بود. برای وجوه واریز شده به حساب بانکی شما, به طور کلی اولین $225 در اولین روز کاری پس از تاریخ واریز در دسترس خواهد بود (اقلام دریافت شده قبل از 4 بعد از ظهر و همکاران), اضافی 5 5,300 در روز کاری دوم پس از تاریخ واریز در دسترس خواهد بود, و مبلغ باقیمانده در روز کاری چهارم پس از تاریخ واریز در دسترس خواهد بود.

چک, پیش نویس, و گواهی اوراق بهادار همچنین می توانید به حساب کارگزاری خود را در فرد در بسیاری از شعب ما در سراسر کشور سپرده می شود (برای سپرده های بانکی در دسترس نیست).

وضعیت درخواست خود را در فعالیت انتقال بررسی کنید. همچنین از طریق هشدارها به روزرسانی ها را دریافت خواهید کرد.

پاورقی اترید

درباره ما 

خدمات 

لینک های سریع 

ارتباط با ما

بررسی پس زمینه از الکترونیکی*تجارت اوراق بهادار ال سی و مورگان استنلی اسمیت بارنی ال سی در چک کارگزاری فینرا و دیدن الکترونیکی*تجارت اوراق بهادار ال سی و الکترونیکی*تجارت مدیریت سرمایه, صادرکننده رابطه خلاصه و مورگان استنلی اسمیت بارنی ال سی خلاصه رابطه.

محصولات سرمایه گذاری * بیمه نشده * بدون ضمانت بانکی • ممکن است ارزش خود را از دست بدهد

لطفا افشای مهم زیر را بخوانید.

محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی, انجمن ملی, عضو فدراسیون بین المللی.

انتقال معاملات پولی انجام شده بین حساب های موجود بلافاصله پردازش می شود. وجوه واریز شده به حساب ها از طریق انتقال پول از حساب های خارجی در صورت انتقال تا ساعت 4 بعد از ظهر برای سرمایه گذاری یا برداشت در سومین روز کاری پس از تاریخ واریز در دسترس خواهد بود.

سپرده چک تلفن همراه در دسترس ترین الکترونیکی است*تجارت و مورگان استنلی بانک خصوصی, انجمن ملی ایالات متحده مشتریان خرده فروشی. سی دی, هلوک, و سلف حساب واجد شرایط برای واریز چک تلفن همراه نیست. محدودیت واریز چک موبایل 250000 دلار در روز برای هر ورود مشتری است. محدودیت های سیستم ممکن است اعمال شوند.

بازرگانی اوراق بهادار و اوراق بهادار و اوراق بهادار و اوراق بهادار و اوراق بهادار و اوراق بهادار . خدمات مشاوره سرمایه گذاری و سرمایه گذاری. خرید و فروش کالا و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات فیوچرز . راه حل های مدیریت طرح سهام و خدمات ارایه شده توسط الکترونیکی*تجارت خدمات مالی شرکت, شرکت. محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی, انجمن ملی, عضو فدراسیون بین المللی . همه نهادها تابعه جداگانه اما وابسته مورگان استنلی هستند.

در طول سال 2023, و غیره خواهد شد انتقال مشتریان موجود به ام اس بی. درباره این انتقال بیشتر بدانید.

پاسخ سیستم و زمان دسترسی به حساب ممکن است با توجه به عوامل مختلفی متفاوت باشد, از جمله حجم معاملات, شرایط بازار, عملکرد سیستم, و عوامل دیگر.

© جاریسال الکترونیکی * تجارت از مورگان استنلی. تمامی حقوق محفوظ است. ه * سیاست کپی رایت تجارت

 • نویسنده : پیمان اسماعیلی
 • منبع : joinilluminati-society.online
 • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.